Phần mềm download html, css, js, images website

Phần mềm download html, css, js, images website
Phần mềm download html, css, js, images website

HTTrack là một (GPL, libre / phần mềm miễn phí) và dễ sử dụng tiện ích miễn phí trình duyệt offline.

Nó cho phép bạn tải về một trang Web Wide từ Internet vào một thư mục địa phương, xây dựng đệ quy tất cả các thư mục, nhận HTML, hình ảnh, và các tập tin khác từ máy chủ đến máy tính của bạn. HTTrack sắp xếp tương đối liên kết cấu trúc trang web gốc. Đơn giản chỉ cần mở một trang của “nhân đôi” trang web trong trình duyệt của bạn, và bạn có thể duyệt các trang web từ liên kết để liên kết, như thể bạn đang xem nó trực tuyến. HTTrack cũng có thể cập nhật một trang web được nhân đôi hiện tại, và tiếp tục tải bị gián đoạn. HTTrack là cấu hình đầy đủ, và có một hệ thống trợ giúp tích hợp.

WinHTTrack là phiên bản Windows 2000 / XP / Vista / Seven của HTTrack, và các WebHTTrack / Unix / BSD phát hành Linux. Xem các trang download.

Link download: http://www.httrack.com/page/2/en/index.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *