Điều khoản sử dụng trang web thietkewebpro247.com

Chào mừng bạn đến với thietkewebpro247.com. Trang web này được cung cấp bởi chúng tôi và tất cả các dịch vụ, sản phẩm và nội dung khác được cung cấp dưới hình thức này hoặc thông qua trang web này (gọi chung là “Dịch vụ”) dưới các Điều khoản sử dụng sau đây (“Điều khoản”).

>> Xem thêm các dịch vụ của chúng tôi:

Chấp nhận các Điều khoản: Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ: Các tài sản trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tên thương hiệu, logo, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, video, văn bản và các nội dung khác có trên trang web này, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tài sản trí tuệ tương ứng. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sử dụng lại hoặc sửa đổi bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Sử dụng Dịch vụ: Bạn cam kết sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại đến hệ thống, máy chủ hoặc bất kỳ thành phần nào liên quan đến Dịch vụ, hoặc can thiệp vào quyền riêng tư của người dùng khác.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của thông tin trong quá trình truyền.

Liên kết tới bên thứ ba: Trang web này có thể chứa liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không đại diện cho sự chấp thuận hoặc bảo đảm từ phía chúng tôi về nội dung trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba này hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

Giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi cung cấp Dịch vụ này “tùy ý có sẵn” và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tổn thất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh, hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác.

Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo trước.

Điều khoản bổ sung: Các Điều khoản sử dụng này cùng với Chính sách Bảo mật và bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà chúng tôi có thể cung cấp trên trang web này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ tại website thietkewebpro247.com

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web. hoặc nhấp vào đây Hỗ trợ khách hàng