Cách sử dụng target=”_blank” trong tiểu sử WordPress

Nhiều người khi cập nhật tiểu sử của mình trên WordPress thì gặp nhiều rắc rối khi muốn thêm đoạn HTML vào trong đó. (target=”_blank”)

Nếu bạn đang sử dụng WordPress một thời gian dài chắc bạn cũng gặp một vấn đề khá khó chịu:

Khi bạn sử dụng vài thuộc tính HTML tại phần tiểu sử của tác giả bài viết, WordPress sẽ cắt bỏ chúng ngay khi bạn bấm lưu lại thiết lập.

Xem thêm: Hướng dẫn sửa lỗi HTTP Error khi upload ảnh trong WordPress

Ví dụ mình sử dụng thuộc tính target=”_blank” ở phần tiểu sử trong Hồ sơ của mình như thế này: ​

sử dụng thuộc tính target="_blank" ở phần tiểu sử

Bây giờ mà bấm save lại thì thuộc tính này sẽ bị mất đi luôn.

Kết quả là:

Người dùng khi click vào link trong phần tiểu sử sẽ mở ra cửa sổ mới thay cho cửa sổ trang web hiện tại của mình.

Điểm này sẽ ảnh hưởng đến bounce rate và trải nghiệm người dùng (vì họ có thể vẫn muốn duyệt thêm trang web của mình).

Trong quá trình tìm giải pháp để sử dụng thuộc tính HTML trong phần tiểu sử thì mình tình cờ tìm thấy plugin ​WP HTML Author Bio.

Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin này lên rất nhanh.  Không cần cấu hình gì cả. Bây giờ quay trở lại phần tiểu sử bạn sẽ thấy các thuộc tính HTML không bị cắt bỏ mất khi save lại.

Xem thêm: Cách thay đổi đường dẫn URL trang login WordPress

Rất đơn giản phải không nào?

Bạn còn có cách hay nào khác để sử dụng thuộc tính HTML ở phần tiểu sử?  Hãy ​chia sẻ cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. 

Thietkewebpro247 nguồn từ thuthuatwp